contact BagPackPost Co.,Ltd.

ทดสอบความเหนียวและความแข็งแรงของกาว
ทำไมถึงเลือกใช้ซองไปรษณีย์พลาสติกของ BagPackPost ???


ความเหนียวของซองไปรษณีย์พลาสติก 


ทางร้านจะทดสอบให้ดูว่าการเปลี่ยนมาใช้ซองไปรษณีย์พลาสติกนั้นมีข้อดีอย่างไรนะครับ


เนื่องจากเป็นซองไปรษณีย์พลาสติก แน่นอนว่าต้องมีน้ำหนักเบาและมีความยืดหยุ่นและเหนียวกว่าซองไปรษณีย์กระดาษทั่วไป 
จากภาพจะเห็นได้ว่า ถึงแม้พยายามใช้แรงดึงซองไปรษณีย์พลาสติก แต่ซองไปรษณีย์พลาสติกก็ยังไม่ฉีกขาด และยังมีสภาพปกติต่อไปเป็นการทดสอบความเหนียวของกาวที่ใช้ปิดซองไปรษณีย์พลาสติกกันบ้าง โดยลังจากที่ลอกแถบกาวและปิดซองไปเรียบร้อยแล้ว ได้ทำการดึงแถบกาวเสมือนว่ามีคนพยายามดึงหรือเปิดพัสดุระหว่างทาง 
พยายามดึง ฉีก แถบกาวทางด้านข้าง 
พยายามดึง ฉีกแถบกาวบริเวณตรงกลาง
จะเห็นได้ถึงแรงที่พยายามดึงให้แถบกาวหลุดหรือฉีกขาดออก แต่ซองไปรษณีย์พลาสติกของทาง BagPackPost นั้น มีความเหนียวมากทำให้ไม่สามารถที่จะดึงแถบกาวให้เปิดออกได้ แต่หากดึงแรงมากๆ หรือใช้มีด หรือกรรไกร ซึ่งแน่นอนว่าซองไปรษณีย์พลาสติกก็จะฉีกขาดและสามารถเปิดได้แน่นอน แต่เมื่อถึงมือผู้รับ ผู้รับก็จะทราบได้ทันทีเลยว่าซองฉีกขาดอย่างเห็นได้ชัด แสดงว่าระหว่างทางขนส่งสินค้านั้นมีผู้ไม่ประสงค์ดีต้องการที่จะเปิดดูสิ่งของที่อยู่ภายใน

>> เลือกซื้อซองไปรษณีย์พลาสติก ทั้ง 3 แบบ <<