contact BagPackPost Co.,Ltd.

เกี่ยวกับเรา


BagPackPost เป็นแบรนด์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความต้องการในการขนส่งสินค้าทางไปรษณีย์ที่ต้องการลดขั้นตอนการแพ็คสินค้าเพื่อส่ง เหนียว น้ำหนักเบา ชำรุดเสียหายก็สามารถเห็นได้ชัด กันน้ำได้

จากประสบการณ์การขายสินค้าออนไลน์จาก www.ukpreorder.com, www.soullid.com เป็นระยะเวลากว่า 3 ปี จากการที่เคยใช้ซองไปรษณีย์กระดาษส่งสินค้าจะมีความยุ่งยากในการแพคสินค้า

และห่อสินค้าชำรุดเสียหายง่าย อีกทั้งซองไปรษณีย์กระดาษยังมีน้ำหนักมากกว่าซองไปรษณีย์พลาสติก ซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น  

จึงได้ตัดสินใจเพิ่มสินค้าที่เกียวข้องกับการสั่งสินค้าออนไลน์และจัดส่งทางไปรษณีย์

BagPackPost จึงเป็นสินค้าที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการส่งสินค้าทางไปรษณีย์เป็นประจำ หรือผู้ขายสินค้าออนไลน์ ที่สินค้าไม่แตกเสียหายและต้องการน้ำหนักที่เบาเพื่อลดค่าใช้จ่าย

สั่งซื้อซองไปรษณีย์พลาสติก BagPackPost